logo

Contáctanos

  Nombre

  Email

  Asunto

  Mensaje

  info@fibranet.com.gt
  +502 7725-2858

  foundation Tag

  8.2.У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. 5.three.Позачергові Збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/4 членів Фонду або Президента Фонду. four.11. Загальні збори також мають право перевіряти всю документацію, що має відношення до діяльності Фонду, зокрема до розпорядження його майном та коштами. Наглядова рада затверджує благодійні програми...

  Read More